Elektronische ECG-schuifmaat

Elektronische ECG-schuifmaat. De moderne vorm van handmatige beoordeling van een Elektrocardiogram; eenvoudig en snel, zeker en professioneel.

 

 

Electronische ECG-schuifmaat151028_E_EKG_rueck_Druck_zw

De elektronische ECG-schuifmaat van Scala Messzeuge maakt het mogelijk om in een paar eenvoudige stappen een snelle en zekere beoordeling te doen van de ECG-diagrammen met een papiersneheid van 25mm/s of 50mm/s.

Cardiologisch relevante meetgegevens zoals hartfrequentie (HR/bpm), QT-tijd (QT), gecorrigeerde QT-tijd (QTc), Sokolow-Lyon-index (S-L), ST-daling, QRS-complex, milliseconden (ms) en milli-Volt (mV) kunnen (gedeeltelijk) met een druk op de knop berekend worden en staan borg voor een snelle diagnostisering.

Het gebruik van het tot nog toe gebruikelijke ECG-liniaal icm een passer en een tabellenboek is hiermee achterhaald. Door de geïntegreerde rekenfuncties in de elektronica van de ECG-schuifmaat, wordt het aantal metingen per elektrocardiogram verkleind. Hierdoor is de handmatige beoordeling van een ECG eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger; het mindere aantal benodigde metingen verkleint meetfouten en  toleranties.

Met name de automatische berekening van de gecorrigeerde QT-tijd (QTc) is van grote medische betekenis; het zogenoemde lang QT syndroom is snel(ler) en zeker(der) te herkennen.

De elektrische hartassen volgens de Cabrera-cirkel in de Einthoven-driehoek zijn duidelijk afleesbaar op de achterkant van de ECG-schuifmaat aangebracht.

De karakterhoogte van 6,5mm op het LCD-display zorgt voor het eenvoudige aflezen van de berekende waarden.

De ECG-schuifmaat wordt gevoed door een standaard 1,5V zilveroxide knoopcel-batterij en is CE-geclassificeerd.

Neem voor meer informatie contact op met Ternbach of bezoek HIER de site van Scala Messzeuge en bekijk de promotiefilm.